Почетна

Монт-Инжењеринг доо Сремска Митровица је предузеће посебно оспособљено за:

 • РЕМОНТ СИЛОСНИХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЖИТАРИЦА
 • РЕМОНТ МЛИНОВА ЗА ЖИТАРИЦЕ И МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ
 • ПРОФЕСИОНАЛНА МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ПРОЦЕСНЕ ОПРЕМЕ У ИНДУСТРИЈИ
 • ПРИОЗВОДЊА И МОНТАЖА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 • СЕЧЕЊЕ, САВИЈАЊЕ, ПРОБИЈАЊЕ И РОЛОВАЊЕ ЛИМОВА
 • СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И СУШЕЊЕ ЖИТАРИЦА

Монт-Инжењеринг има комплетно заокружен процес ремонта силосних постројења и опреме, сушара за житарице, Тецфлам гасних горионика од прорачуна, израде елемената од челика, обраде, резервних делова, фарбања елемената- до коначне монтаже, отклањања свих неисправности и пуштања погона у пробни рад.

Изградња-монтажа опреме у индустрији а посебно силоса и сушара за житарице, затим израда и монтажа објеката, појединих позиција и челичних конструкција такође спадају под делатност Монт-Инжењеринг-а.

Велики број реализованих објеката и дугогодишње искуство гарантују квалитет.

Сервисна служба

Монт-Инжењеринг врши услуге комплетног сервисирања новијих сушара за житарице западних произвођача и Tecflam горионика, транспортне опреме у силосним системима за транспорт житарица, пуштањем опреме у пробни рад, редовне годишње и периодичне прегледе.

Овлашћени смо сервисери за:

 • Bonfanti сушаре за житарице
 • Tecflam горионике

Поседујемо лагер делова за опрему коју сервисирамо, а оне делове које тренутно немамо на стању испоручујемо у најкраћем могућем року.

Позовите нас и савремено опремљене екипе у најкраћем могућем року стижу до било ког места како на територији Србије, региона и Источне Европе.

Неки од наших дугогодишњих партнера су:

 • Almex doo
 • Victoria Logistic doo
 • Granolis doo
 • FSH Jabuka
 • Industrija Skropa Jabuka Pančevo

Производња

Производни програм:

 • ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА И ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈА
 • ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
 • ХЛАДНО ОБЛИКОВАЊЕ ПРОФИЛА
 • СЕЧЕЊЕ, САВИЈАЊЕ, ПРОБИЈАЊЕ И РОЛОВАЊЕ ЛИМОВА
 • МАШИНСКА ОБРАДА МЕТАЛА-У КООПЕРАЦИЈИ
 • ИЗРАДА ЦИСТЕРНИ И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ ПО ЦРТЕЖИМА КУПЦА

ОПРЕМЉЕНОСТ:

Монт-Инжењеринг доо поседује комплетну опрему за самосталну производњу, сервисна возила за реализацију теренских послова и широку палету алата за теренске послове укључујући и разне врсте дизалица за подизање терета на уским и неприступачним местима где је коришчење за ауто-дизалица немогуће или отежано.

Услуге

Палета услуга које стручни тимови Монт-Инжењеринг-а пружају су:

 • Ремонт силосних постројења за складиштење и сушење житарица
 • Сервис-техничка подршка Tecflam горионика
 • Сервис-техничка подршка Bonfanti сушара
 • Сервис-техничка подршка за силосе, млинове,
 • Професионална монтажа и демонтажа процесне опреме у индустрији
 • Монтажа челичних конструкција-специјалност високи и неприступачни објекти и опрема
 • Монтажа и демонтажа силоса, транспортне опреме и сушара за житарице
 • Санација након пожара на сушарама за житарице, са пробним пуштањем у рад
 • Подизање и померање објеката и опреме до 50т тежине

Наш кадар је комплетно стручно и професионално оспособљен дугогодишњим радним искуством у пракси да стручно одговорно и професионално изврши све поверене радове по захтеву инвеститора и потребама на објекту, како на земљи тако и на неприступачним местима и висинама.

О нама

Седиште Монт-Инжењеринг-а је у Сремској Митровици у кругу старог “Пољостроја” на обилазном путу кроз град, а на 3,5 км од ауто-пута Београд-Шид.

Локација је опремљена неопходном инфраструктуром са производним
објектима од 1500 м2 и дворишним простором од 1200 м2.

Погон је опремљен са следећом опремом:

 • Маказе за сечење лима до 12мм-Л=2500мм;
 • Мазазе за сечење лима до 10мм-Л=3000мм;
 • Апкант преса за савијање лимова до 3мм-Л=3000мм;
 • Четвороваљак за роловање лимова до Л=2000мм мин.пречник 260мм; предсавијање маx 8мм, савијање маx 10мм;
 • Троваљак за ролвање лимова до Л=1000мм мин.пречник 100мм; савијање маx 5мм;
 • Универзалне маказе и пробијачица МУ-13;
 • Ваљци за окретање цистерни;
 • Ексцентар преса 125т;
 • Маказе за кружно сечење лима маx 2мм, улазни прихват 1000мм;
 • Чеони виљушкари, бочни виљушкар 5т, ауто-дизалица 8т/10м.

 

ИСТОРИЈАТ

Делатност је отпочео Сава Миросављевић 1996. године, а од 2003. год. Сава и Богдан Миросављевић оснивају Монт-Инжењеринг који од тада послује самостално под својим именом.